RECEPTY ON-LINE

Zamów receptę

Zamówienie recepty bez wizyty u lekarza
Recepty on-line to usługa, dzięki której pacjent ma możliwość zamówienia recepty na lek stosowany stale, bez konieczności zrealizowania wizyty kontrolnej u lekarza.

Kto może skorzystać z usługi?
Z usługi mogą skorzystać wszyscy pacjenci, którzy mają złożoną deklaracje z wybranym lekarzem rodzinnym i pielęgniarką
oraz spełniający poniższe warunki:
• recepta na zamawiany lek była już wcześniej wystawiana w przychodni Łuksja-Med. przez wskazanego w formularzu lekarza
• recepta wypisywana jest na lek przyjmowany na stałe
• odbiór recepty na lek refundowany będzie możliwy po weryfikacji dowodu ubezpieczenia w systemie eWUŚ w dniu odbioru.

Odbiór recepty
Termin realizacji
• Przyjęcie recepty do realizacji następuje kolejnego dnia roboczego od daty wypełnienia zgłoszenia.
• Recepta będzie dostępna do odbioru następnego dnia roboczego po dniu, w którym zostanie przekazana.

Zasady wydawania recept
Receptę należy odebrać w oddziale osobiście po okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem lub poprzez osobę trzecią po uprzednio złożonym w oddziale pisemnym upoważnieniu.

Recepty refundowane
W ramach usługi recepty on-line można zamówić także receptę na lek refundowany.
Decyzję o wystawieniu recepty refundowanej podejmuje lekarz, pielęgniarka


*Tabletka, zawiesina, krem


Dane do wystawienia recepty

Ciąża:


Adres zamieszkania


Upoważnienie

Receptę może odebrać osoba trzecia tylko na podstawie pisemnego upoważnienia złożonego osobiście przez pacjenta w oddziale.


Rejestracja / Informacja
25 7985250