Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

Świadczenia w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej dla powiatu łukowskiego realizowane są przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie w następujących miejscach:

  • Poradnia Lekarza POZ w Łukowie przy ul. Partyzantów 10,
    nr tel. (25) 798 21 18
  • Poradnia Lekarza POZ w Wojcieszkowie przy ul. Parkowej 1,
    nr tel. (25) 755 41 17
  • Poradnia Lekarza POZ w Stoczku Łukowskim przy ul. Piłsudskiego 32,
    nr tel. (25) 797 00 14

 

 

Zasady korzystania z Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej od 1 października 2017 r.: 

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Dyżurujący lekarz udziela porad:
• w warunkach ambulatoryjnych,
• w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
• telefonicznie.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:
• nagłego zachorowania;
• nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
• gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

 

Rejestracja / Informacja
25 7985250