Rehabilitacja dziecięca

W naszej przychodni Łuksja- Med prowadzimy rehabilitacje indywidualną dzieci. Absolwenci fizjoterapii orócz standardowych metod terapii wykorzystują wiedzę zdobytą na licznych kursach i szkoleniach, m.in.:

 • NDT- Bobath
 • Kinesiology Taping
 • Integracja Sensoryczna
 • Masaż Leczniczy
 • Terapia Ręki

Ofertę kierujemy między innymi do dzieci z:

 • asymertią ułożeniową (asymetryczne ustawienie ciała )
 • nieprawidłowym napięciem mięśniowym (zbyt mocne lub zbyt słabe)
 • mózgowym porażeniem dziecięcym
 • dysplazją stawów biodrowych
 • po urazie okołoporodowym
 • wadami kręgosłupa jak skolioza, kifoza, lordoza;
 • wadami stóp jak stopy szpotawe, stopy koślawe;
 • wadami postawy

Fizjoterapia odbywa się w specjalnie przygotowanej sali.  Ćwiczenia dobiera się indywidualnie do każdego dziecka. Przeciwwskazaniem do rehabilitacji dziecka jest czas 24 h po szczepieniu, gorączka, łamliwość kości.

Skolioza to skrzywienie kręgosłupa, zwane często „bocznym skrzywieniem kręgosłupa”. Wbrew tej nazwie, skolioza nie jest jedynie bocznym skrzywieniem, a trójpłaszczyznowym:

 • wygięciem kręgosłupa w płaszczyźnie czołowej
 • zmianami w płaszczyźnie strzałkowej
 • rotacją kręgów w płaszczyźnie poprzecznej
 • oraz torsją kręgu(zmianami w budowie anatomicznej kręgu)

Najczęstsze przyczyny predysponujące do powstawania skoliozy:

 • dysplazja st. biodrowego
 • leżenie dziecka na brzuchu z ułożeniem głowy na jednym policzku
 • zbyt szybkie sadzanie dziecka
 • siadanie na krześle ze stopą pod jednym pośladkiem
 • nawykowe stanie na jednej kończynie
 • noszenie plecaka na jednym ramieniu

 

REHABILITACJA

W leczeniu zachowawczym skolioz stosuje się metody:

neurofizjologiczne – polegają na poprawianiu funkcji, związanych ze sterowaniem postawą ciała. Obok działania korekcyjnego dąży się do poprawy czucia postawy lub toruje się postawą ciała w kierunku postawy prawidłowej.

Zalicza się tu metody:

 • torowanie mięśniowo-nerwowe (PNF)
 • aktywnie redresujące – w metodach tych korekcję skrzywienia uzyskuje się poprzez intensywne oddziaływanie na układ mięśniowy. Podejmuje się próby jednoczesnej trójpłaszczyznowej korekcji skrzywienia lub w warunkach odciążenia osiowego dąży się do mobilizacyjnej hiperkorekcji skrzywienia. Metody aktywnie redresujące to:metoda FITS – Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz;
 • wyrabiające świadomość własnego ciała i rozluźniające mięśnie. Zalicza się do nich: trening autogenny Schulza; rozluźnienie za pomocą muzyki.

Rehabilitacja wad postawy ukierunkowana jest na poprawę sylwetki poprzez odpowiednio dobrane ćwiczenia poszczególnych partii ciała. Wzmacniając mięśnie osłabione i rozciągając mięśnie przykurczone staramy się odbudować równowagę w narządzie ruchu dając podstawę do prawidłowego rozwoju. Dodatkowo uczymy naszych pacjentów utrzymywania prawidłowej postawy w domu, szkole i podczas codziennych aktywności.

Jest procesem, dzięki któremu mózg otrzymując informację ze wszystkich systemów zmysłowych dokonuje ich segregacji, rozpoznania, interpretacji z wcześniejszymi doświadczeniami. Integracja sensoryczna rozpoczyna się już w okresie płodowym i trwa do około 7 roku życia.

Określa prawidłowa organizację wrażeń sensorycznych (bodźców) napływających prioreceptory. Oznacza to że mózg, otrzymując informacje ze wszystkich zmysłów, dokonuje ich rozpoznania, segregowania i interpretacji oraz integruje je z wcześniejszymi doświadczeniami.

Określana jest mianem naukowej zabawy. Przez zabawę przyjemną i interesującą dla dziecka dokonuje się integracja bodźców zmysłowych oraz doświadczeń płynących do ośrodkowego układu nerwowego, co pozwala na lepszą organizację działań. W toku pracy tą metodą terapeuta stymuluje zmysły dziecka oraz usprawnia takie zakresy jak np.: motoryka mała, motoryka duża, koordynacja wzrokowo- ruchowa.

Metoda integracji sensorycznej to jedna z najważniejszych metod wykorzystywanych w pracy z dziećmi z:

 • Trudnościami w uczeniu się
 • Niepełnosprawnością intelektualną
 • Ruchowa
 • Autyzmem
 • Innymi zaburzeniami.

Może być także wykorzystywana jako forma profilaktyki ewentualnych trudności w uczeniu się oraz stymulacji rozwoju dzieci prawidłowo rozwijających się.

 

Podczas spotkań z dzieckiem certyfikowany terapeuta obserwuje spontaniczne zachowanie dziecka oraz wykonuje szereg testów, na które składają się między innymi:

 • Kwestionariusz Rozwoju Sensomotorycznego
 • Obserwacja kliniczna
 • test Oczopląsu Protacyjnego
 • Południowo-Kalifornijskie testy Integracji Sensorycznej
 • dodatkowe próby sprawnościowe
 • terapeuta przeprowadza wywiad z rodzicami dotyczący dotychczasowego rozwoju dziecka, nawyków, zachowania w domu i w szkole/przedszkolu.

Podczas zajęć dziecko z pomocą terapeuty bądź pod jego czujnym okiem wykonuje ćwiczenia, które angażują ciało i układy zmysłów, jak np. zmysł równowagi przy jednoczesnym zaangażowaniu zmysłów wzroku, dotyku i słuchu. Ćwiczenia te mają charakter naukowej zabawy, podczas której dostarczane są różnorodne bodźce zmysłowe, czego wynikiem jest poprawa pracy układu nerwowego.  Dziecko, dzięki tym ćwiczeniom zaczyna w odpowiedni sposób integrować bodźce, co wywołuje prawidłowe reakcje adaptacyjne do zmieniających się warunków środowiska zewnętrznego czy własnego ciała.

 

Czy Terapia Integracji Sensorycznej jest potrzebna Twojemu dziecku

Czy Twoje dziecko:

 • Zbyt lekko lub zbyt mocno ściska przedmioty
 • Słabo reaguje na ból
 • Nie lubi przytulania, całowania
 • Reaguje złością na mycie twarzy czy głowy
 • Nie lubi czesania i obcinania włosów
 • Bardzo denerwują go metki w ubraniach
 • Ma kłopoty z równowagą i koordynacją ruchową
 • Często się potyka się, przewraca, jest niezgrabne ruchowo
 • Preferuje zabawy w przepychanie, łapanie, często „rzuca się” na inne dzieci
 • Nie lubi zabaw manualnych- ma kłopoty z wycinaniem, wyklejaniem, rysowaniem
 • Nie lubi chodzić boso lub chodzi na palcach
 • Ma trudności z koncentracją gdy w tle słychać dźwięki np. radio, rozmowy rodziców
 • Preferuje tylko pewne typy jedzenia- poza ulubionymi smakami i zapachami odmawia jedzenia innych rzeczy

Założenia Metody NDT-Bobath

Pomaga we wszechstronnym rozwoju między innymi tym niemowlętom, które mają kłopoty z napięciem mięśniowym, asymetrię albo urodziły się przedwcześnie, i by dogonić rówieśników, potrzebują odpowiedniej stymulacji. Wykorzystać swe możliwości na tyle, na ile pozwala istniejące uszkodzenie Ośrodkowego Układu Nerwowego (OUN).

W związku z powyższym główne zasady usprawniania według koncepcji NDT-Bobath obejmują:

 • wpływanie na napięcie mięśni poprzez obniżanie napięcia wzmożonego i podwyższanie obniżonego, co jest możliwe dzięki zastosowaniu odpowiednich technik postępowania już od pierwszych miesięcy życia,
 • hamowanie nieprawidłowych odruchów oraz
 • wyzwalanie ruchów w formie najbardziej jak to jest tylko możliwe zbliżonej do prawidłowych, co zostaje osiągnięte poprzez wspomaganie i prowadzenie ruchu z punktów kluczowych, czyli punktów kontroli ruchu, którymi są: głowa, obręcz barkowa , obręcz miedniczna i inne części ciała, oraz
 • wykorzystywanie i utrwalanie zdobytych umiejętności ruchowych w codziennych czynnościach.

Terapeuta ćwiczy całe ciało dziecka, a nie porusza wybranymi kończynami. Dzięki temu dostarcza odpowiednich doznań czuciowych
i ruchowych, a dziecko jest dynamicznie aktywizowane. Pomoc przy wykonywaniu ruchu powinna być taka, aby zapewniała maksymalny i aktywny udział dziecka, a jednocześnie nie wywoływała nieprawidłowych odpowiedzi wynikających ze zbyt dużego wysiłku czy stresu.

Każdy ruch jest odpowiednio przygotowywany i połączony z przemieszczaniem ciężaru ciała i środka ciężkości. Rodzaj, tempo i rytm ćwiczeń dobiera się indywidualnie. Podczas ćwiczeń dziecko nie powinno płakać, gdyż płacz zmniejsza skuteczność działań terapeutycznych oraz powinno mieć zapewnione pełne poczucie bezpieczeństwa, co warunkuje osiągnięcie współpracy i akceptacji z prowadzącym ćwiczenia.

Mimo, że zajęcia prowadzi się najczęściej indywidualnie, ich celem jest zawsze przygotowanie dziecka do uczestniczenia w normalnym życiu rodzinnym i społecznym. To indywidualne podejście daje możliwość uwzględnienia potrzeb psychologicznych dziecka, stopnia jego sprawności, występujących zaburzeń, warunków rodzinnych i środowiskowych. Jak już było wspomniane, usprawnianie według koncepcji NDT-Bobath jest szczególnie przydatne w leczeniu niemowląt i dzieci, ponieważ może być łatwo włączone w ich biologiczny rytm dnia. Prawidłowo wykonywane zabiegi pielęgnacyjne, karmienie, noszenie dziecka, czy zabawa z nim są odpowiednimi momentami do utrwalania ruchów ćwiczonych przez fizjoterapeutę. Odpowiednio przeszkoleni rodzice i opiekunowie, którzy zrozumieją problemy i trudności występujące u ich dziecka kontynuują ćwiczenia w warunkach domowych. Za szkolenie rodziców odpowiedzialny jest lekarz prowadzący i fizjoterapeuta.

 

opracowanie tekstu – dr n. med. Maria Borkowska NDT-Bobath Senior Instruktor

 

Metoda nazywana leczeniem neurorozwojowym, zapewnia poprawę stanu zdrowia u dzieci z schorzeniami tj:

 • Wcześniak
 • Wzmożone napięcie mięśniowe
 • Obniżone napięcie mięśniowe
 • Asymetria ustawienia ciała
 • Dziecko z ciąży ryzyka
 • Dziecko z grupy ryzyka okołoporodowego
 • Kręcz szyi
 • Mózgowe porażenie dziecięce
 • Opóźnienie ruchowe
 • Zespoły genetyczne (zespół Downa, Williama, inne)
 • Problemy u dzieci z jedzeniem, spaniem, wypróżnianiem się.

Terapeuta ćwiczy całe ciało dziecka, a nie poszczególne części, dzięki temu dostarcza prawidłowe doznania sensoryczne. Terapia tworzona jest na podstawie obserwacji fizjoterapeutycznej, wiedzy, umiejętności i kreatywności terapeuty.

Rejestracja / Informacja
25 7985250