Rehabilitacja

To całokształt działań podejmowanych w celu przywrócenia pacjentowi pełnej sprawności. W wielu przypadkach cel ten ogranicza się do zwiększenia komfortu, jeśli powrót do pełnej sprawności nie jest możliwy. Działania podejmowane przez rehabilitantów mają na celu dostarczenie bodźców – są to najczęściej działania z zakresu fizjoterapii, a więc w pewien sposób stymulujące określone tkanki, co w założeniu ma pobudzić je do normalnego, prawidłowego funkcjonowania.

Wskazaniami do zabiegów rehabilitacyjnych są wszystkie schorzenia o charakterze przewlekłym, a także ostrym, o ile nie uniemożliwia to wykonania ruchu.

Rehabilitacja nie obejmuje tylko zajęć ruchowych, ale może obejmować także inne działania mające na celu przywrócenie pełnej sprawności psychicznej i fizycznej.

Rejestracja / Informacja
25 7985250