Mateusz Zawojski

Mateusz Zawojski - radiolog

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Ukończył kurs specjalizacyjny „Podstawy ultrasonografii” w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego; Zakład Diagnostyki Radiologicznej i Obrazowej w Warszawie.

Rejestracja / Informacja
25 7985250