Elżbieta Borkowska

Elżbieta Borkowska - specjalista pielęgniarstwa rodzinnego

W przychodni pełni funkcję pielęgniarki koordynującej.

Szczególnie zaangażowana w edukację pacjentów diabetologicznych, wypisywanie recept, pracę z dziećmi:  wykonywanie szczepień ochronnych, bilansów zdrowia dziecka.

Ukończyła Collegium Mazovia Innowacyjną Szkołę Wyższą w Siedlcach uzyskując tytuł magistra pielęgniarstwa.

Rejestracja / Informacja
25 7985250