Emilia Kowalska

Emilia Kowalska - specjalista medycyny rodzinnej

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Staż w I Wojskowym Szpitalu w Lublinie.

Dyplom ukończenia szkolenia z zakresu wdrażania programu profilaktycznego – Program koordynacji profilaktyki złamań osteoporotycznych.

Certyfikat ukończenia szkolenia  – Program profilaktyki chorób odkleszczowych Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji.

Rejestracja / Informacja
25 7985250