Borelioza

Celem głównym projektu jest zmniejszenie zapadalności i poprawa wykrywalności boreliozy z Lyme poprzez działania edukacyjno – informacyjne wśród 1480 osób zakwalifikowanych do projektu należących do populacji zamieszkującej makroregion wschodni (województwa: lubelskie, podlaskie) w wieku aktywności zawodowej ze szczególnym uwzględnieniem osób z grup ryzyka ze względu na wykonywany zawód, uprawiane hobby i inne czynności wykonywane w terenie w czasie wolnym od pracy.

Grupa docelowa:
Grupą docelową projektu (uczestnikami) są osoby:

  • w wieku aktywności zawodowej (osoby pracujące albo pozostające bez zatrudnienia, ale poszukujące pracy), w wieku 15 i więcej lat
  • z terenu woj. lubelskiego i podlaskiego, w szczególności zamieszkujące regiony częstego występowania kleszczy i wykonujące zawody, sprzyjające podwyższonemu ryzyku kontaktu z tymi pasożytami.

 

Rejestracja na badanie oraz szczegółowe informacje dotyczące programu
pod nr tel. 504-860-247

Rejestracja / Informacja
25 7985250