Holter

Holter EKG

Badanie polega na zapisywaniu czynności elektrycznej w długim okresie czasu i w różnych sytuacjach codziennej aktywności  pacjenta. Rejestracja trwa 24 godziny. Aparat rejestruje czynność serca i rejestruje w formie cyfrowej. Podczas noszenia aparatu pacjent notuje ewenualnie pojawiające się objawy co ułatwia interpretację wyniku badania przez kardiologa. Wskazaniami do tego rodzaju badania są: omdlenia, zawroty głowy, zaburzenia rytmu serca, kołatanie serca itp.

 

Holter ABPM (ciśnieniowy)

Badanie polega na rejestracji ciśnienia tętniczego w ciągu 24 godzin. Na przedramieniu pacjenta umieszczany jest mankiet do pomiaru ciśnienia połączony z rejestratorem, który automatycznie dokonuje pomiarów kilkanaście razy dziennie. Badanie w żaden sposób nie przeszkadza w wykonywaniu codziennych czynności. Badanie pozwala zdiagnozować nadciśnienie tętnicze jak również skontrolować skuteczność leczenia.

Rejestracja / Informacja
25 7985250