ORGANIZACJA PRACY PRZYCHODNI ŁUKSJA-MED W CZASIE TRWANIA EPIDEMII COVID-19

Szanowni Pacjenci

Przychodnia Łuksja-Med Sp. z o.o., prosi o zapoznanie się z zasadami obowiązującymi w naszej placówce w czasie zagrożenia epidemiologicznego COVID-19. Zakres udzielanych świadczeń medycznych nie ulega zmianie, zwiększony zostaje reżim sanitarny.

Każdy z naszych pracowników posiada środki ochrony osobistej, a także stosuje się do ścisłych procedur bezpieczeństwa stworzonych na czas epidemii Covid-19.

Zasady udzielanych świadczeń medycznych w czasie epidemii COVID-19 w naszej placówce:

 1. Poradnia medycyny rodzinnej świadczy usługi w pełnym zakresie (szczepienia, profilaktyka, badania kontrolne) z zachowaniem reżimu sanitarnego. W celu zminimalizowania ryzyka zakażenia pacjentów kwalifikacje do wizyt osobistych odbywa się za pośrednictwem teleporad.
 • Punkt pobrań czynny wg poniższych zasad:
  – Punkt pobrań czynny jest: wtorek, środa, piątek w godz.7.00 – 10.00
  – Na pobranie należy umówić się telefonicznie (25) 798 52 50,
 • Punkt szczepień czynny codziennie w godzinach pracy poradni, prosimy o wcześniejsze umówienie się na szczepienie.
 1. Poradnia Zdrowia Psychicznego i Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna udziela teleporad oraz wizyt w bezpośrednim kontakcie z zachowaniem reżimu sanitarnego.
 2. Pracownia diagnostyczna (USG, holter ciśnieniowy i EKG) –  rejestracja na badanie pod numerem tel. (25) 798 5250

Ze względu na dużą liczbę infekcji terminy wizyt planowych (skierowanie, zaświadczenie, stałe badanie) mogą ulec wydłużeniu. Prosimy o wcześniejsze rezerwacje.

Wierzymy, że odpowiedzialność nas wszystkich jest najważniejszym czynnikiem przyczyniającym się do bezpiecznego funkcjonowania w czasie epidemii.

Informujemy, że jako placówka medyczna przykładamy wielką wagę do bezpieczeństwa nie tylko Pacjentów, ale także naszego Personelu.

 

Procedura dla Pacjentów:

 1. Do budynku mogą wejść osoby, które mają zasłonięte usta i nos, zdezynfekują ręce i wypełnią ankietę.
 2. Każdy osoba wchodząca do budynku będzie miała wykonany pomiar temperatury ciała.
 3. Osoby z objawami infekcji proszone są o zapisywanie się na wizytę telefonicznie. Pacjenci umówieni na wizytę osobistą do lekarza rodzinnego z objawami infekcji proszeni są o wchodzenie oddzielnym wejściem od strony ul Spółdzielczej (od strony podwórka )
 4. Każdy Pacjent zobligowany jest do wypełnienia „Ankiety” związanej z Covid-19.
 5. Każdy Pacjent ma obowiązek podczas całego pobytu w naszej placówce noszenia maseczki ochronnej na twarzy.
 6. Każdy Pacjent ma obowiązek dezynfekcji rąk – dozowniki z płynem dezynfekującym są dostępne w obiekcie na każdym piętrze.
 7. Na wizyty lekarskie Pacjenci zobligowani są przychodzić pojedynczo. Dopuszcza się wejście do budynku opiekuna w przypadku osób niepełnosprawnych, małoletnich, nieletnich oraz osób starszych i wymagających stałej obecności osoby nadzorującej.
 8. Jednocześnie do danej poradni specjalistycznej może znajdować się w budynku  tyle osób oczekujących, żeby był zachowany dystans społeczny 2m.
 9. Sugerujemy, aby szczególnie osoby starsze korzystały z wizyt w placówce tylko w sytuacjach pilnych, wymagających bezpośredniego kontaktu.
Rejestracja / Informacja
25 7985250