Paulina Natalia Brodzik

Paulina Natalia Brodzik - dietetyk

Absolwentka Dietetyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Zdobywała doświadczenie zawodowe poprzez liczne praktyki w warszawskich placówkach medycznych oraz naukowo-badawczych, m.in. w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii, Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym przy ul. Banacha, Instytucie Żywności i Żywienia, Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim. Aktywnie uczestniczyła w Kole Naukowym Immunologii przy Zakładzie Biochemii i Żywienia WUM. Prowadziła również edukacyjne warsztaty dla dzieci na temat żywności ekologicznej.

Poszerza swoją wiedzę i umiejętności poprzez uczestnictwo w konferencjach naukowych z zakresu dietetyki klinicznej oraz psychodietetyki, studia psychologiczne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie a także wolontariat w poradni zdrowia psychicznego. Tematem jej pracy magisterskiej była zależność pomiędzy kontrolą emocji a zachowaniami związanymi z odżywianiem się. Współpracę dietetyk-psycholog traktuje jako podstawę skutecznej terapii żywieniowej i zdrowotnej.

Zajmuje się dietoterapią nadwagi i otyłości, chorób sercowo-naczyniowych, zaburzeń hormonalnych oraz o podłożu immunologicznym.

Rejestracja / Informacja
25 7985250