Rehabilitacja kardiologiczna

jest kompleksowym działaniem mającym na celu prewencję chorób serca, leczenie oraz poprawę jakości życia i funkcjonalności pacjentów, ograniczenie postępów choroby, zmniejszenie śmiertelności wynikającej z chorób układu krążenia.

Rehabilitacja serca
jest ważnym elementem leczenia, często stanowi punkt zwrotny w życiu chorego, który po incydencie sercowym – zawale lub zaostrzeniu się choroby wieńcowej postanawia skutecznie zadbać o swoje zdrowie.

W skład całej terapii wchodzą nie tylko ćwiczenia fizyczne, ale leczenie farmakologiczne, zmiana nawyków żywieniowych, opieka psychologiczna i co bardzo ważne – regularne monitorowanie stanu pacjenta przez lekarza kardiologa, specjalisty z zakresu rehabilitacji, a nawet medycy sportu. Działanie koordynowane przez specjalistę z zakresu chorób krążenia są więc uzupełniane przez fizjoterapeutów i dietetyków i zawsze regularnie monitorowane.

Rehabilitacja kardiologiczna jest dla osób, które są:

  • po ostrych zespołach wieńcowych potocznie zwanych zawałami serca
  • po leczeniu inwazyjnym choroby wieńcowej
  • po operacjach pomostowania aortalno-wieńcowego (CABG)
  • po operacjach naprawczych na zastawkach serca
  • po wszczepieniu stymulatora serca bądź kardiowertera-defibrylatora
  • rehabilitacja kardiologiczna służy również pacjentom odczuwającym nasilenie objawów przewlekłej niewydolności serca po niepowikłanych zawałach serca.

(Cykl rehabilitacji kardiologicznej trwa 4 tygodnie w trakcie których pacjenci mają zapewnioną kompleksową opiekę lekarza kardiologa, lekarza rehabilitacji, mgr fizjoterapeutę, psychologa, dietetyka).

Cele rehabilitacji kardiologicznej dobierane są indywidualnie dla każdego pacjenta w zależności od jego potrzeb i możliwości (stan zdrowia, sprawność fizyczna, sytuacja materialna), preferencji (plany na przyszłość) oraz dostępności określonych form rehabilitacji. Można wyróżnić dwa zasadnicze pola, w których wysiłek fizyczny, któremu chory jest poddawany podczas rehabilitacji wpływa korzystnie na pacjenta z chorobą krążenia. Pierwsze wiąże się z ogólnym usprawnieniem chorego, u którego na skutek choroby doszło do: zmniejszenia aktywności fizycznej, zmniejszenia tolerancji wysiłku, niepełnosprawności, wystąpienia niekorzystnych zmian psychologicznych i problemów w sferze społecznej i materialnej.

Dzięki programowi rehabilitacji kardiologicznej u pacjentów dochodzi do zwiększenia wydolności organizmu, uzyskania zmian w budowie ciała, co skutkuje wzrostem sprawności fizycznej i korzystnie wpływa na postrzeganie przez pacjenta siebie samego. Ponadto wzrost sprawności umożliwia pacjentom powrót do pracy i pełnienie innych ról w społeczeństwie. Druga strona pozytywnego działania rehabilitacji wiąże się z ograniczeniem postępów choroby, przeciwdziałaniem powikłaniom, wydłużeniem przeżycia i poprawą jakości życia.

Rejestracja / Informacja
25 7985250