Poradnia dietetyczna

PORADNIA DIETETYCZNA

mgr Paulina Natalia Brodzik

Absolwentka Dietetyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Zdobywała doświadczenie zawodowe poprzez liczne praktyki w warszawskich placówkach medycznych oraz naukowo-badawczych, m.in. w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii, Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym przy ul. Banacha, Instytucie Żywności i Żywienia, Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim. Aktywnie uczestniczyła w Kole Naukowym Immunologii przy Zakładzie Biochemii i Żywienia WUM. Prowadziła również edukacyjne warsztaty dla dzieci na temat żywności ekologicznej.

Poszerza swoją wiedzę i umiejętności poprzez uczestnictwo w konferencjach naukowych z zakresu dietetyki klinicznej oraz psychodietetyki, studia psychologiczne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie a także wolontariat w poradni zdrowia psychicznego. Tematem jej pracy magisterskiej była zależność pomiędzy kontrolą emocji a zachowaniami związanymi z odżywianiem się. Współpracę dietetyk-psycholog traktuje jako podstawę skutecznej terapii żywieniowej i zdrowotnej.

Zajmuje się dietoterapią nadwagi i otyłości, chorób sercowo-naczyniowych, zaburzeń hormonalnych oraz o podłożu immunologicznym.

 

OFERTA:

I wizyta: ok. 1 h:

 • pomiary antropometryczne,
 • dokładny wywiad zdrowotny
 • analiza dotychczasowego sposobu odżywiania się
 • indywidualne wskazówki dietetyczne

Pomocne będą:

 • aktualne badania krwi
 • dokumentacja zdrowotna
 • pozytywne nastawienie

100 zł

 

II wizyta: ok. 45 min:

 • pomiary antropometryczne
 • monitorowanie postępów dietoterapii
 • odbiór indywidualnego planu żywieniowego
 • edukacja żywieniowa

120 zł

 

Kolejne wizyty: ok. 30 min wizyty kontrolne:

  • pomiary antropometryczne,
  • omówienie postępów i trudności w dietoterapii,
  • analiza dzienniczków żywieniowych,

 

Modyfikacje jadłospisów pod kątem preferencji pacjenta

70 zł

Rejestracja / Informacja
25 7985250