Paweł Mucha

Paweł Mucha - mgr fizjoterapii

Zajmuje się Odziałem Dziennej Rehabilitacji, który obejmuje kompleksową fizjoterapię narządu ruchu,

szczególnie ze wskazań ortopedycznych, neurologicznych, reumatologicznych.

Zajmuje się terapią pacjentów w oparciu o współczesne metody diagnozowania i leczenia tkanek miękkich.

Absolwent Wyższej Szkoły Społeczno – Przyrodniczej w Lublinie.

Paweł Mucha
Rejestracja / Informacja
25 7985250