Mieczysław Krzysztof Bryk

Mieczysław Krzysztof Bryk - ortopeda

Doktor Nauk Medycznych w zakresie medycyny ortopedii i traumatologii.

Uzyskał II stopień w chirurgii ortopedycznej.

Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej im. gen. dyw. Bolesława Szareckiego w Łodzi.

Rejestracja / Informacja
25 7985250