Kinesiology taping

Kinesiology taping

28/05/2018

Ćwiczenia ogólnokondycyjne

28/05/2018

Ćwiczenia wspomagane

28/05/2018

Ćwiczenia izometryczne

28/05/2018

Ćwiczenia czynne wolne i czynne z oporem

28/05/2018

Ćwiczenia indywidualne

28/05/2018

Konsultacja mgr. Rehabilitacji

28/05/2018
Rejestracja / Informacja
25 7985250